(0721) 8030188    pusat@itera.ac.id   

Kajian Konsolidasi Tanah Vertikal (Studi Kasus: Wilayah Belakang Wisma Institut Teknologi Sumatera


Tanah merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan setiap umat manusia baik untuk keperluan mendasar seperti pembangunan perumahan dalam menopang kehidupan. Faktanya, penyediaan tanah menjadi masalah utama dalam proses pembangunan. Tanah sebagai aset negara yang bernilai tetap tidak sebanding dengan peningkatan penduduk. Maka dari itu, di perumahan dan permukiman rakyat akan terciptanya kepadatan penduduk dengan lingkungan yang kurang nyaman seperti lingkungan kumuh dan bangunan yang tak beraturan. Di dalam bidang pertanahan terdapat alternatif dalam permasalahan yang muncul akibat ketidakseimbangan antara lahan dan jumlah penduduk. Solusinya ialah program konsolidai tanah. Wilayah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah daerah belakang Wisma Institut Teknologi Sumatera. Pada daerah ini akan dirancang suatu model konseptual konsolidasi tanah secara vertikal mengingat wilayah tersebut mempunyai lahan yang sempit dan padat penduduk. Data yang digunakan berupa data bidang tanah, data zona nilai tanah dan data hasil survei. Metode yang digunakan adalah survei lapangan guna mendapatkan fakta-fakta dari permasalahan yang ada. Hasil yang akan didapatkan berupa rancangan atau desain mode konseptual konsolidasi tanah secara vertikal dengan fasilitas pendukung lainnya dalam pemanfaatan lahan. Hasil lainnya dalam penelitian ini adalah persetujuan masyarakat terhadap model konseptual konsolidasi tanah vertikal yang akan dilakukan di wilayah penelitian.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2407090003

Keyword
Tanah, Wilayah, Konsolidasi Tanah Vertikal